wynajem domków całorocznych w Zawoi

HOME KONTAKT DOJAZD CENNIK REZERWACJA
 

domek D1 - Zawoja Mosorne


szczegóły »

domek D2 - Zawoja Mosorne


szczegóły »

domek D3 - Zawoja


szczegóły »

domek D4 - Zawoja


szczegóły »

domek D5 - Zawoja


szczegóły »
 
 
                                                                

 Noclegi w górach w Zawoi z widokiem na Babią Górę

 

IMPREZY W ZAWOI I OKOLICY 2014

NAJWAZNIEJSZE IMPREZY kulturalne, sportowe i rekreacyjne.KWIECIEŃ  

kwiecień

 

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY
O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM

główny organizator: Komenda Powiatowa Policji
w Suchej Beskidzkiej, Starostwo Powiatowe

kwiecień

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY
TURNIEJ MOTORYZACYJNY

główny organizator: Komenda Powiatowa Policji
w Suchej Beskidzkiej, Starostwo Powiatowe

02-14.04.2014

Maków P o d h a l a ń s k i
„WIELKANOC W TRADYCJI POLSKIEJ”
– KONKURS PLASTYCZNY – WYSTAWA

główny organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
– Dom Kultury w Makowie Podhalańskim

03.04.2014

B u d z ó w
VIII PRZEGLĄD TEATRZYKÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

główny organizator:
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie

06.04.2014

W y s o ka
KONCERT PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH
„STABAT MATER”

główny organizator: Stowarzyszenie Chór
„VOX Altisona”, Parafia Rzymskokatolicka w Wysokiej,
GOKSiP Jordanów

11.04.2014

S t r y s z a w a
OZDOBY WIELKANOCNEGO STOŁU – PISANKI
Konkurs plastyczny

główny organizator: GOK Stryszawa

12.04.2014

B i e ń k ó w k a
XI POWIATOWY KONKURS POTRAW
I PALM WIELKANOCNYCH

główny organizator: Biblioteka i Ośrodek Animacji
Kultury Gminy Budzów, Starostwo Powiatowe

13.04.2014

gmina B y s t r a - S i d z i n a ,
gmina J o r d a n ó w,
miasto J o r d a n ó w
KONKURSY PALM WIELKANOCNYCH

główni organizator zy : GOKPTiS Bystra-Sidzina,
GOKSiP Jordanów, MOK Jordanów, Rady Parafialne

25.04.2014 J o r d a n ó w
„JORDANOWSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ”

główny organizator: MOK Jordanów
25-26.04.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU,
SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY I MILITARI
oraz ZAWODY TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU,
SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY I WKKW

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
28.04.2014 L a c h o w i c e
FESTIWAL EKOLOGICZNY „EKO-2014”

główny organizator: GOK Stryszawa
30.04.2014 Z a w o j a
XXVII MAŁOPOLSKI FESTIWAL
FORM MUZYCZNYCH I TANECZNYCH
Eliminacje powiatowe

główny organizator: BCK Zawoja, Starostwo Powiatowe
MAJ  
maj S u c h a B e s k i d z k a
JUŻ PŁYWAM – WOJEWÓDZKIE ZAWODY
W PŁYWANIU DLA DZIECI DO 10 LAT

główny organizator: Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
maj M a r c ó w ka
AKCJA „CAŁA POLSKA BIEGA”

główny organizator: GCKiCz Zembrzyce, SP Marcówka
maj/czerwiec Sucha B e s k i d z k a
KONKURS LITERACKI
„PO CO PISAĆ DO SZUFLADY…”
Finał konkursu

główny organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej
01.05.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
II POWIATOWY PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH
ZESPOŁÓW FOKLORYSTYCZNYCH

główny organizator: Gmina Maków Podhalański,
Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie
Podhalańskim, Starostwo Powiatowe
01-05.05.2014 Sucha B e s k i d z k a
SUSKA MAJÓWKA
Blok imprez, w tym m.in.: Konkurs Wiedzy
Historycznej „Ocalić od zapomnienia”, XIV Turniej
Łuczniczy Robin Hooda, XXI Rajd Rowerowy
Ziemi Suskiej, Koncert w „Małej Zbrojowni”

główny organizator: MOK Sucha Beskidzka
01.05.2014 Sucha B e s k i d z k a
XVI WYSTAWA OGRODNICZA

główny organizator: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Sucha Beskidzka
03.05.2014 J o r d a n ó w
„SPOTKANIA Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ”

główny organizator: MOK Jordanów
05.05.2014 Sucha B e s k i d z k a
XXIX FESTIWAL TEATRÓW
DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJDUREK”
Eliminacje powiatowe

główny organizator: MOK Sucha Beskidzka, Starostwo Powiatowe
08.05.2014 B u d z ó w
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

główny organizator: Biblioteka i Ośrodek Animacji
Kultury Gminy Budzów, Starostwo Powiatowe
08.05.2014 S t r y s z a w a
V MEMORIAŁOWY MITING LEKKOATLETYCZNY
IM. ZDZISŁAWA NAJDERA

główny organizator: Gimnazjum nr 1 w Stryszawie
10-11.05.2014 O s i e l e c
X FESTIWAL PIEŚNI MARYJNYCH „AVE MARIA”

główny organizator: GOKSiP Jordanów, Zespół
Szkół w Osielcu, Parafia Rzymskokatolicka w Osielcu,
UG Jordanów, Starostwo Powiatowe
10-11.05.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE
W UJEŻDŻENIU

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
11.05.2014 K r z e s z ó w
VI BESKIDZKI FESTIWAL
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
Koncert inauguracyjny

główny organizator: GOK Stryszawa
17-18.05.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
18.05.2014 Ska w i c a
„PODBABIOGÓRZE PAMIĘTA… DZIĘKUJE…”
Uroczystość z okazji kanonizacji Jana Pawła II

główny organizator: Parafia pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Skawicy, Gmina Zawoja, Rada Sołecka
w Skawicy, Starostwo Powiatowe
18.05.2014 Z a w o j a
XV ZAWODY W TRIALU ROWEROWYM
O PUCHAR BABIEJ GÓRY
Drużynowe mistrzostwa Polski

główny organizator: UKS „Zawojak” Zawoja
22.05.2014 Z a w o j a
POWIATOWY KONKURS GAWĘDZIARZY,
ŚPIEWAKÓW i INSTRUMENTALISTÓW
LUDOWYCH „PODBABIOGÓRSKIE POSIADY”

główny organizator: BCK Zawoja, Starostwo Powiatowe
22.05.2014 Pa l c z a
X KONKURS DLA PRZEDSZKOLI
„OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA”

główny organizator: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy
22.05.2014 Ko s kowa G ó r a
XXI RAJD GÓRSKI „KOSKOWA GÓRA 2014”

główny organizator: PTTK Oddział „Ziemi Babiogórskiej”
23.05-06.06.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
„MOJA MAMA JEST WSPANIAŁA”
– KONKURS PLASTYCZNY

główny organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
– Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
24.05.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
XX MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY
PO ZIEMI MAKOWSKIEJ

główny organizator: Gmina Maków Podhalański,
Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie
Podhalańskim, MKS „Halniak” Maków Podhalański
25.05.2014 B y s t r a
VI POWIATOWY PRZEGLĄD
ORKIESTR DĘTYCH OSP

główny organizator: Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej,
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Suchej Beskidzkiej, GOKPTiS Bystra-Sidzina,
Starostwo Powiatowe
30.05.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
III POWIATOWY KONKURS ZESPOŁÓW
ROCKOWYCH „ROCKOWA WIRÓWKA”

główny organizator: Miejska Biblioteka Publiczna – Dom
Kultury w Makowie Podhalańskim, Starostwo Powiatowe
30.05-01.06.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE
W UJEŻDŻENIU

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
31.05-01.06.2014 S t r y s z a w a
XVIII ŚWIĘTO ZABAWKI LUDOWEJ

główny organizator: GOK Stryszawa
31.05-01.06.2014 Z e m b r z y c e
DNI GMINY ZEMBRZYCE

główny organizator: GCKiCz Zembrzyce
CZERWIEC  
czerwiec Z e m b r z y c e
KARUZELA TWÓRCZOŚCI

główny organizator: GCKiCz Zembrzyce, „Caritas” Zembrzyce
czerwiec Sucha B e s k i d z k a
III POWIATOWE ZAWODY DZIECI I MŁODZIEŻY
W PŁYWANIU O PUCHAR STAROSTY SUSKIEGO

główny organizator: Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, Starostwo Powiatowe
01.06.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
XX TERENOWY WYŚCIG ROWEROWY

główny organizator: Gmina Maków Podhalański,
Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury
w Makowie Podhalańskim
03.06.2014 Pa l c z a
AKCJA CZYTELNICZA „POKOCHAĆ CZYTANIE”

główny organizator: Biblioteka i Ośrodek Animacji
Kultury Gminy Budzów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy
03.06.2014 L e s ko w i e c
XIII POWIATOWY RAJD MŁODZIEŻY
GIMNAZJALNEJ „NA BESKIDZKIM SZLAKU
– JESTEŚMY W EUROPIE”

główny organizator: Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie,
Parafia NMP Nieustającej Pomocy w Krzeszowie
06.06.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
KONKURS DLA MŁODZIEŻY „MÓJ TALENT”

główny organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
08.06.2014 L a c h o w i c e
VI BESKIDZKI FESTIWAL
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
Koncert II

główny organizator: GOK Stryszawa
12-30.06.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
„TWÓRCY RODZIMEJ KULTURY” – WYSTAWA

główny organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
14.06.2014 W y s o ka
PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY
SZUKAMY TALENTÓW „PERŁA 2014”

główny organizator: GOKSiP Jordanów, UG Jordanów
14.06.2014 Ta r n a w a D o l n a
DZIEŃ ZIEMI TARNAWSKIEJ

główny organizator: GCKiCz Zembrzyce, ZS Tarnawa Dolna
14-15.06.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
15.06.2014 W y s o ka
XX PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH „ECHO”
Eliminacje rejonowe

główny organizator: GOKSiP Jordanów, UG Jordanów
15.06.2014 Sucha B e s k i d z k a
OTWARCIE GABINETU NUMIZMATYCZNEGO
Monety, banknoty i numizmaty emitowane
przez Narodowy Bank Polski i Mennicę Polską S.A.

główny organizator: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
21-22.06.2014 Sucha B e s k i d z k a
DNI ZIEMI SUSKIEJ – POWITANIE LATA,
XIX SUSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

główny organizator: MOK Sucha Beskidzka
26-27.06.2014 Ku k ó w
VII PLENERY MALARSKIE „MOJE MALOWANIE”

główny organizator: Warsztaty Terapii Zajęciowej Kuków
28-29.06.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
XV DNI ZIEMI MAKOWSKIEJ

główny organizator: Gmina Maków Podhalański,
Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
29.06.2014 S i d z i n a
CZAR CZASÓW I SMAKÓW MINIONYCH

główny organizator: Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej
30.06-06.07.2014 L a c h o w i c e
IV TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY STRYSZAWA

główny organizator: LKS „Lachy” Lachowice-Hucisko
LIPIEC  
05.07.2014 Ta r n a w a G ó r n a
POWITANIE LATA

główny organizator: GCKiCz Zembrzyce, KGW „Redz” Tarnawa Górna
06.07.2014 S t r y s z a w a
JARMARK TWÓRCZOŚCI REGIONALNEJ

główny organizator: GOK Stryszawa
06.07.2014 S i d z i n a
ŚWIĘTO DRZEWA

główny organizator: GOKPTiS Bystra-Sidzina
08-18.07.2014 Sucha B e s k i d z k a
PLENER ARTYSTYCZNY – LETNIA SZKOŁA MALOWANIA

główny organizator: MOK Sucha Beskidzka
12.07.2014 Z a w o j a
SIANOKOSY

główny organizator: BCK Zawoja
13.07.2014 S t r y s z a w a
VI BESKIDZKI FESTIWAL
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
Koncert III

główny organizator: GOK Stryszawa
13.07.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
19.07.2014 M a r c ó w ka
ROMBANICA – BIESIADA U ZBÓJNIKÓW

główny organizator: Bractwo Zbójników spod Babiej Góry, GCKiCz Zembrzyce
20.07.2014 N a p r a w a
X PRZEGLĄD ORGANIZACJI I TWÓRCZOŚCI
KULTURALNEJ ZIEMI JORDANOWSKIEJ „NAPRAWSKIE LATO”
oraz V TURNIEJ WSI O PUCHAR WÓJTA GMINY JORDANÓW

główny organizator: GOKSiP Jordanów,
UG Jordanów, Rady Sołeckie Gminy Jordanów
22.07.2014 Ku r ó w
KUROWSKIE WARZENIE BIGOSU

główny organizator: KGW Kurów, Sołectwo Kurów
26.07-03.08.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
51. TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ

główny organizator: Gmina Maków Podhalański,
Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
26.07-03.08.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
PLENER MALARSKO-RZEŹBIARSKI „W CIENIU BABIEJ GÓRY”

główny organizator: Gmina Maków Podhalański,
Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim,
Starostwo Powiatowe
27.07.2014 B y s t r a
BIESIADA BYSTRZAŃSKA

główny organizator: GOKPTiS Bystra-Sidzina
27.07.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
SIERPIEŃ  
02.08.2014 L a c h o w i c e
DNI LACHOWIC – PODBABIOGÓRSKI RAJD ROWEROWY

główny organizator: Sołectwo Lachowice
02.08.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
II BIEG GÓRSKI I NORDIC WALKING PAMIĘCI WOJTKA PAZDURA

główny organizator: Gmina Maków Podhalański,
Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim,
Starostwo Powiatowe
10.08.2014 M a r c ó w ka
DZIEŃ KUBAJKI

główny organizator: GCKiCz Zembrzyce, Stowarzyszenie KGW „Marcowianki”
10.08.2014 S i d z i n a
MIĘDZY DAWNYMI A NOWYMI CZASY

główny organizator: Stowarzyszenie „Tradycja i Natura” w Bystrej-Sidzinie,
Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej
10.08.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
11-17.08.2014 J o r d a n ó w
DNI ZIEMI JORDANOWSKIEJ

główny organizator: MOK Jordanów
12.08.2014 J o r d a n ó w
„JORDANOWSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ”

główny organizator: MOK Jordanów
15.08.2014 J o r d a n ó w
„SPOTKANIA Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ”

główny organizator: MOK Jordanów
15.08.2014 Pe w e l k a
PARAFIADA W HUCISKU-PEWELCE

Główny organizator: Parafia Rzymsko-Katolicka w Hucisku, LKS „Lachy”
Lachowice-Hucisko
16.08.2014 Sucha B e s k i d z k a
16. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI „MEMORIAŁ HENRYKA ŁASAKA”

główny organizator: Gmina Sucha Beskidzka, „Duo Circuli”
16.08.2014 Ś l e s z o w i c e
VI BIESIADA W ŚLESZOWICACH

główny organizator: GCKiCz Zembrzyce,
1. Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice
16.08.2014 J o r d a n ó w
III POWIATOWY TURNIEJ ŁUCZNICZY O PUCHAR STAROSTY SUSKIEGO

główny organizator: MOK Jordanów, Starostwo Powiatowe
16.08.2014 J o r d a n ó w
VI POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR STAROSTY SUSKIEGO

główny organizator: MOK Jordanów, Starostwo Powiatowe
17,24.08.2014 Sucha B e s k i d z k a
CINEMA CASTELLO – 8. LETNIA AKADEMIA FILMOWA

główny organizator: MOK Sucha Beskidzka
23-24.08.2014 B u d z ó w
DNI GMINY BUDZÓW

główny organizator: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów
24.08.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
30.08.2014 K r z e s z ó w
POŻEGNANIE LATA

główny organizator: GOK Stryszawa
30.08.2014 gmina M a k ó w P o d h a l a ń s k i
XIX ZŁAZ SAMORZĄDOWCÓW SGB

główny organizator: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich,
Gmina Maków Podhalański, Miejska Biblioteka Publiczna
Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
31.08.2014 Ł ę t o w n i a
UROCZYSTOŚCI KOMBATANCKIE NA GÓRZE GROŃ

główny organizator: Rada Sołecka w Łętowni,
ZS w Łętowni, OSP w Łętowni, Parafia w Łętowni
WRZESIEŃ  
wrzesień J o r d a n ó w
IX PIKNIK INTEGRACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
– PODOPIECZNYCH ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY W MAŁOPOLSCE

główny organizator: Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”
wrzesień M a k ó w P o d h a l a ń s k i
II ZAWODY BMX MTB MAKOWSKI SKATE PARK

główny organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
– Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
wrzesień/październik S u c h a B e s k i d z k a
POWIATOWA SZKOLNA LIGA STRZELECKA
MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH – broń kulowa

główny organizator: Liga Obrony Kraju
wrzesień/październik S u c h a B e s k i d z k a
VII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH – broń kulowa

główny organizator: Liga Obrony Kraju
01.09.2014 W y s o ka
POWIATOWE UROCZYSTOŚCI 75. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

główny organizator: UG Jordanów, GOKSiP
Jordanów, Zespół Szkół w Wysokiej, OSP Wysoka, Starostwo Powiatowe
06.09.2014 B e s k i d M a ł y
XI RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

główny organizator: Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej,
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Suchej Beskidzkiej
06-07.09.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
09.09.2014 Ska w i c a
RAJD SZLAKIEM KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY

główny organizator: BCK Zawoja, Rada Sołecka w Skawicy, Starostwo Powiatowe
13.09.2014 B y s t r a
II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE DRUŻYN MDP

główny organizator: Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Suchej Beskidzkiej
14.09.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
DOŻYNKI POWIATOWE

główny organizator: Gmina Maków Podhalański,
Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim,
Starostwo Powiatowe
14,21,28.09.2014 Sucha B e s k i d z k a
XVIII DNI MUZYKI NA ZAMKU

główny organizator: MOK Sucha Beskidzka
17.09.2014 S t r y s z a w a
XI GWIAŹDZISTY RAJD GÓRSKI SZLAKIEM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

główny organizator: GOK Stryszawa, PTTK Oddział „Ziemi Babiogórskiej”
19-21.09.2014 Z a w o j a
XXX BABIOGÓRSKA JESIEŃ W ZAWOI

główny organizator: BCK Zawoja
w tym:
„KULTURA I FOLKLOR PODBABIOGÓRZA” III edycja konkursu
główny organizator: Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
25.09.2014 Z a w o j a
XLVII RAJD GÓRSKI „BABIA GÓRA 2014”

główny organizator: PTTK Oddział „Ziemi Babiogórskiej”
27.09.2014 S t r y s z a w a
III ZAWODY W RATOWNICTWIE TECHNICZNYM
I MEDYCZNYM JEDNOSTEK OSP I PSP POWIATU SUSKIEGO

główny organizator: Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Suchej Beskidzkiej
27.09.2014 Sucha B e s k i d z k a
OGÓLNOPOLSKI KONKURS RZEŹBIARSKI „PATRONI NASZYCH KOŚCIOŁÓW”

główny organizator: GOK Stryszawa
27-28.09.2014 To p o r z y s k o
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W SKOKACH

główny organizator: Ośrodek Jazdy Konnej „Bór”
PAŹDZIERNIK  
03.10.2014 S u c h a B e s k i d z k a
XIV RAJD „PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2014”

główny organizator: PTTK Oddział „Ziemi Babiogórskiej”
05.10.2014 Hala K r u p o w a
ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO

główny organizator: PTTK Oddział Krakowski
20.10.2014 Sucha B e s k i d z k a
PODBABIOGÓRSKIE SPOTKANIA PODRÓŻNICZE

główny organizator: Starostwo Powiatowe
21.01.2014 K r z e s z ó w
VII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PAPIEŻU JANIE PAWLE II

główny organizator: Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie
24.10.2014 Sucha B e s k i d z k a
XII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „W CIENIU JODEŁ I ŚWIERKÓW”

główny organizator: Biblioteka Suska, Starostwo Powiatowe
25.10.2014 Ł ę t o w n i a
KONKURS POTRAW REGIONALNYCH

główny organizator: GOKSiP Jordanów, KGW Łętownia, OSP Łętownia
25.10.2014 B i a ł k a
XIII POWIATOWY HUBERTUS – BIEG MYŚLIWSKI ZA LISEM

główny organizator: Gmina Maków Podhalański,
Ośrodek Jazdy Konnej „Dyzma” w Zawoi,
Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury
w Makowie Podhalańskim, Starostwo Powiatowe
26.10.2014 Sucha B e s k i d z k a
SUCHA BESKIDZKA – MIASTO WIELU WYMIARÓW (1896-2014) Otwarcie wystawy

główny organizator: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
29.10.2014 Sucha B e s k i d z k a
XIII POWIATOWE DYKTANDO ORTOGRAFICZNE

główny organizator: GOK Stryszawa
29.10-14.11.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
„JESIENNE PEJZAŻE” – WYSTAWA

główny organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
– Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
LISTOPAD  
listopad Sucha B e s k i d z k a
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

główny organizator: Liga Obrony Kraju
listopad S u c h a B e s k i d z k a
OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN WYTRZYMAŁOŚCI
I WSZECHSTRONNOŚCI W PŁYWANIU DLA DZIECI 11 I 12 LAT

główny organizator: Kryta Pływalnia w Suchej Besk.
05.11.2014 Sucha B e s k i d z k a
ZABYTKI ZNANE I NIEZNANE – ODKRYWAMY SKARBY KULTURY
MATERIALNEJ PODBABIOGÓRZA XII Powiatowy Konkurs Fotograficzny

główny organizator: Biblioteka Suska, Starostwo Powiatowe
11.11.2014 Ku k ó w, O s i e l e c , M a k ó w P o d h a l a ń s k i ,
S u c h a B e s k i d z k a , Z a w o j a , Z e m b r z y c e
UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

główni organizatorzy : urzędy miast i gmin, instytucje kultury, szkoły
11.11.2014 Sucha B e s k i d z k a
VII FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „TO POLSKA MOJA OJCZYZNA”
Koncert laureatów

główny organizator: MOK Sucha Beskidzka, Starostwo Powiatowe
11.11.2014 J o r d a n ó w
„SPOTKANIA Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ”

główny organizator: MOK Jordanów
15.11.2014 S t r y s z a w a
XIV POWIATOWY KONKURS POTRAW REGIONALNYCH „O ZŁOTĄ WARZECHĘ”

główny organizator: GOK Stryszawa, Starostwo Powiatowe
17.11.2014 Sucha B e s k i d z k a
PODBABIOGÓRSKIE SPOTKANIA PODRÓŻNICZE

główny organizator: Starostwo Powiatowe
20.11.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
MAKOWSKIE DNI POEZJI

główny organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
– Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
21.11.2014 J o r d a n ó w
„JORDANOWSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ”

główny organizator: MOK Jordanów
23.11.2014 O s i e l e c
WIECZÓR KABARETOWY „OSIELECKA SKAŁA”

główny organizator: GOKSiP Jordanów
29.11.2014 Sucha B e s k i d z k a
VII RODZINNE MIKOŁAJOWE ZAWODY PŁYWACKIE

główny organizator: Kryta Pływalnia w Suchej Besk.
GRUDZIEŃ  
05.12.2014 Sucha B e s k i d z k a
XIV POWIATOWY KONKURS LITERACKI „PODBABIOGÓRSKIE OPOWIEŚCI”
Finał Powiatowy

główny organizator: Biblioteka Suska, Starostwo Powiatowe
06.12.2014 gmina B u d z ó w
POWIATOWE SPOTKANIE WIGILIJNE KLUBÓW MŁODZIEŻOWYCH 4H

główny organizator: Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego Sucha Beskidzka, Biblioteka i Ośrodek Animacji
Kultury Gminy Budzów, Starostwo Powiatowe
06.12.2014 Ko j s z ó w k a
„PODBABIOGÓRSKA WIGILIA” – IV POWIATOWY KONKURS KULINARNY

główny organizator: OSP Kojszówka,
Gmina Maków Podhalański, Starostwo Powiatowe
13.12.2014 Z a c h e ł m n a
POWIATOWY KONKURS „ŚWIATY, PODŁAŹNIKI I PAJĄKI”

główny organizator: Biblioteka i Ośrodek
Animacji Kultury Gminy Budzów, Szkoła Podstawowa
w Zachełmnej, Starostwo Powiatowe
od 15.12.2014 Maków P o d h a l a ń s k i
„BOŻE NARODZENIE W OBRAZACH” – KONKURS MALARSTWA I RZEŹBY

główny organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
– Dom Kultury w Makowie Podhalańskim

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów. Szczegółowe informacje u organizatorów imprez.

 
    HOME   KONTAKT   DOJAZD   CENNIK   REZERWACJA

Copyright zawojadomki.pl
ilość odwiedzin: 269151, dzisiaj: 2